2 thoughts on “” Hàng chuẩn đét như trong hộp luôn”

  1. Đăng says:

    Hic hic mua con xoạc cho vợ cái xạc chậm quá mò lên fb gặp ô e Anh Phạm nhìn mặt nghi nghi thế nào mua ngay của ô tướng cái sạc ipad và cái dây dài như dây màn . Phải công nhận hàng ngon chuẩn ko chê được hơn 1 h sạc xong e xoạc ko nóng máy luôn . Công nhận chuẩn ae ai đi quá đá cho Anh Phạm phát .

  2. Hà Mymy says:

    Hic hic mua con xoạc cho vợ cái xạc chậm quá mò lên fb gặp ô e Anh Phạm nhìn mặt nghi nghi thế nào mua ngay của ô tướng cái sạc ipad và cái dây dài như dây màn . Phải công nhận hàng ngon chuẩn ko chê được hơn 1 h sạc xong e xoạc ko nóng máy luôn . Công nhận chuẩn ae ai đi quá đá cho Anh Phạm phát .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *